Kết quả Xổ Số Bắc Ninh hôm nay - XSBN - SXBN

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 17-8-2022 thứ 4

ĐB
Giải 1 38978
Giải 2 6123303985
Giải 3 413340028002948834614598919870
Giải 4 7884563451038078
Giải 5 9995111444325354
Giải 6
Giải 7
ĐầuĐuôi
03
14
2
32,3,4,4
48
54
61
70,8,8
80,4,5,9
95
ĐầuĐuôi
7,80
61
32
0,33
1,3,3,5,84
8,95
6
7
4,7,78
89

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 10-8-2022 thứ 4

3BK - 8BK - 1BK - 11BK - 10BK - 5BK
ĐB 42119
Giải 1 46227
Giải 2 1568940605
Giải 3 729319433616191345331128155440
Giải 4 3715624388152599
Giải 5 217553357267005024280823
Giải 6 480881114
Giải 7 00212260
ĐầuĐuôi
00,5
14,5,5,9
21,2,3,7,8
31,3,5,6
40,3
50
60,7
75
80,1,1,9
91,9
ĐầuĐuôi
0,4,5,6,80
2,3,8,8,91
22
2,3,43
14
0,1,1,3,75
36
2,67
28
1,8,99

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 3-8-2022 thứ 4

7BS - 9BS - 15BS - 3BS - 4BS - 13BS
ĐB 37686
Giải 1 60371
Giải 2 3366043875
Giải 3 555278231477309065742477318642
Giải 4 9148342615017519
Giải 5 915057603983119323346678
Giải 6 686240515
Giải 7 18865146
ĐầuĐuôi
01,9
14,5,8,9
26,7
34
40,2,6,8
50,1
60,0
71,3,4,5,8
83,6,6,6
93
ĐầuĐuôi
4,5,6,60
0,5,71
42
7,8,93
1,3,74
1,75
2,4,8,8,86
27
1,4,78
0,19
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 27-7-2022 thứ 4

8AB - 5AB - 12AB - 13AB - 1AB - 7AB
ĐB 09155
Giải 1 63250
Giải 2 6177147619
Giải 3 303106988583520148393403891584
Giải 4 7099855256005581
Giải 5 221513154090758598420531
Giải 6 712752820
Giải 7 89154133
ĐầuĐuôi
00
10,2,5,5,5,9
20,0
31,3,8,9
41,2
50,2,2,5
6
71
81,4,5,5,9
90,9
ĐầuĐuôi
0,1,2,2,5,90
3,4,7,81
1,4,5,52
33
84
1,1,1,5,8,85
6
7
38
1,3,8,99

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 20-7-2022 thứ 4

11AK - 2AK - 5AK - 7AK - 10AK - 3AK
ĐB 25496
Giải 1 72929
Giải 2 7857663755
Giải 3 745239502732314583611581834987
Giải 4 7507743546935772
Giải 5 861408159048312821374087
Giải 6 392139380
Giải 7 35459020
ĐầuĐuôi
07
14,4,5,8
20,3,7,8,9
35,5,7,9
45,8
55
61
72,6
80,7,7
90,2,3,6
ĐầuĐuôi
2,8,90
61
7,92
2,93
1,14
1,3,3,4,55
7,96
0,2,3,8,87
1,2,48
2,39

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 13-7-2022 thứ 4

5AS - 2AS - 3AS - 9AS - 12AS - 17AS - 20AS - 1AS
ĐB 95155
Giải 1 90271
Giải 2 8906733855
Giải 3 325260151413957628666302885948
Giải 4 0241405721191635
Giải 5 606091756784680925075397
Giải 6 893538009
Giải 7 80202610
ĐầuĐuôi
07,9,9
10,4,9
20,6,6,8
35,8
41,8
55,5,7,7
60,6,7
71,5
80,4
93,7
ĐầuĐuôi
1,2,6,80
4,71
2
93
1,84
3,5,5,75
2,2,66
0,5,5,6,97
2,3,48
0,0,19

XSMB » XSBN » Xổ số Bắc Ninh 6-7-2022 thứ 4

7ZY - 13ZY - 10ZY - 3ZY - 9ZY - 14ZY
ĐB 76796
Giải 1 60532
Giải 2 7519439560
Giải 3 582712240529611854273580997332
Giải 4 0391937941768729
Giải 5 257551971344155391930851
Giải 6 670162917
Giải 7 50632944
ĐầuĐuôi
05,9
11,7
27,9,9
32,2
44,4
50,1,3
60,2,3
70,1,5,6,9
8
91,3,4,6,7
ĐầuĐuôi
5,6,70
1,5,7,91
3,3,62
5,6,93
4,4,94
0,75
7,96
1,2,97
8
0,2,2,79
Kết quả xổ số hôm qua