Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - XSMB Thứ 7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 2-3-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
09
27
01
16
G7
041
015
052
790
G6
5917
9212
8310
0844
4040
4143
6385
2452
0350
5335
6907
4641
G5
3502
4946
8404
4171
G4
12392
95426
89142
43291
94523
93049
74332
93173
49558
51995
43373
11907
70544
09985
39438
34381
04570
88385
03598
46116
96524
98839
28676
86832
22650
72383
96740
29317
G3
77900
51081
44859
42928
13668
26433
52912
32870
G2
54610
30187
51706
90450
G1
92132
14533
93070
29978
ĐB
830049
781762
056888
119818
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,2,9 7 1,4,6 7
1 0,0,2,7 5 6 2,6,7,8
2 3,6 7,8 4
3 2,2 3 3,8 2,5,9
4 1,2,9,9 0,3,4,4,6 0,1
5 8,9 0,2,2 0,0
6 2 8
7 3,3 0,0 0,1,6,8
8 1 5,7 1,5,5,8 3
9 1,2 5 8 0
Thống kê nhanh 30 lần quay Miền Nam thứ 7
Bộ số xuất hiện nhiều nhất
90 37 lần 91 31 lần 44 30 lần 32 30 lần 54 30 lần
68 30 lần 85 30 lần 70 29 lần 50 29 lần 28 28 lần
Bộ số xuất hiện ít nhất
02 15 lần 99 15 lần 98 15 lần 05 15 lần 21 14 lần
53 14 lần 58 13 lần 00 13 lần 87 12 lần 84 8 lần
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
79 8 lượt 84 8 lượt 14 6 lượt 34 6 lượt 53 6 lượt
99 5 lượt 21 4 lượt 25 4 lượt 56 4 lượt 74 4 lượt
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 24-2-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
24
93
03
96
G7
171
416
335
251
G6
4807
3530
9315
8865
5001
9760
5760
1150
1754
7433
1735
8628
G5
8735
0682
6561
4583
G4
90688
99424
84676
94219
18562
16630
74307
41733
06052
14797
55676
99344
19928
10204
56618
14867
18481
68416
97439
63389
44460
72257
33631
66813
44675
69919
90344
35301
G3
04848
20509
48459
15844
34971
64743
91285
97811
G2
93320
97168
89537
27820
G1
11646
80861
34246
97770
ĐB
034241
565972
029267
054003
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7,7,9 1,4 3 1,3
1 5,9 6 6,8 1,3,9
2 0,4,4 8 0,8
3 0,0,5 3 5,7,9 1,3,5
4 1,6,8 4,4 3,6 4
5 2,9 0,4 1,7
6 2 0,1,5,8 0,0,1,7,7
7 1,6 2,6 1 0,5
8 8 2 1,9 3,5
9 3,7 6
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 17-2-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
38
40
93
G7
900
987
604
932
G6
8723
9695
0750
0113
9613
5405
3368
6797
8994
8066
9247
1822
G5
9606
1990
6442
1539
G4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
G3
32715
96871
85297
30867
81330
44869
35047
95542
G2
01177
58539
74862
61259
G1
84332
82418
80931
09580
ĐB
179627
292377
284420
340046
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,1,6,8 5 4 6
1 5 2,3,3,8 6
2 3,7 2 0,6 2,8
3 2,2,5,7 6,8,9 0,1 2,9
4 0 0,2,4,9 2,6,6,7,7
5 0,1 2 5,9
6 4,7 2,3,8,9 6
7 1,6,7 0,7 0 2
8 7 0 0
9 5,7 0,7 0,4,7 0,3

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 10-2-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
00
77
20
G7
621
329
057
727
G6
4028
5723
0634
6497
1828
4586
3840
1594
5189
2829
5902
8683
G5
2862
8236
0055
2954
G4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
20038
04933
82583
35036
10332
65162
22929
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
G3
77538
29466
34709
55475
42275
35486
96826
93231
G2
05733
60224
22490
86872
G1
11027
72026
74296
85394
ĐB
850589
628605
317633
817504
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0,5,9 2,4,6,8
1 1
2 1,2,3,7,8,8 4,6,8,9 9 0,2,6,7,9
3 3,4,8 3,6,8 2,3,3,6,8 1
4 2,8 0 5
5 5,7 4
6 0,2,3,4,6,8 2
7 3,5 5,7 2
8 9,9 0,1,6 3,6,9 3
9 1 7 0,4,6 0,4,7

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 3-2-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
57
93
88
G7
291
122
454
576
G6
9839
3044
9311
6390
0619
7363
9220
5968
4125
2505
7181
0969
G5
7640
7265
4864
3871
G4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
G3
87958
20788
44857
30568
78156
02480
04926
75691
G2
51424
80907
01077
33768
G1
68811
31596
79309
26731
ĐB
582950
114920
448719
168266
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7 7 9 5
1 1,1 0,9 9
2 4,4,8 0,2 0,1,5,6 1,6
3 5,9 5 1,5 1
4 0,4 6 0,5
5 0,8 7,7 4,5,6,8
6 3 3,5,8 4,8 6,8,9
7 0 7 1,4,6
8 8 8,8 0 0,1,5,8
9 1,1,6,8 0,3,6 1,3 0,1

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 27-1-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
26
69
25
G7
655
545
875
882
G6
2391
4961
3783
2691
8472
6548
7013
0027
3089
7827
4257
0747
G5
1398
2291
8225
5485
G4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
40583
31830
64772
07652
36122
06094
96292
94794
64995
44507
54264
75746
50598
76142
16161
48052
54744
85766
53759
95376
56868
G3
09074
94545
79025
55313
93623
82183
24878
33199
G2
60292
01819
82883
19778
G1
77332
85633
20992
27064
ĐB
299997
874063
172692
592318
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 7
1 4 3,9 3 8
2 8 2,5,6 3,5,7 5,7
3 2 0,3
4 0,4,5 5,8 2,6 4,7
5 5 2 2,7,9
6 1 3 4,9 1,4,6,8
7 4,7 2,2 5 6,8,8
8 3,8 3 3,3,9 2,5
9 1,2,5,7,8,9 1,1,2,4 2,2,4,5,8 9

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 20-1-2024

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
49
20
04
G7
874
160
616
380
G6
8892
0961
3538
2945
6714
2701
2429
0159
8632
2707
6217
1468
G5
5953
6455
3760
9255
G4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
61444
22392
07443
67824
25718
98816
25242
20112
37663
74894
09589
81295
10153
88624
94851
46095
11292
86012
48409
44034
18425
G3
51058
76068
24424
97036
69891
79156
32241
51567
G2
91186
96502
21218
89250
G1
75990
79843
49126
41816
ĐB
132339
321930
517325
925403
ĐầuTP Hồ Chí MinhLong AnBình PhướcHậu Giang
0 8 1,2 3,4,7,9
1 1,8 4,6,8 2,6,8 2,6,7
2 5 4,4 0,4,5,6,9 5
3 7,8,9 0,6 2 4
4 2,3,3,4,5,9 1
5 3,8 5 3,6,9 0,1,5
6 1,5,8 0 0,3 7,8
7 4
8 6,6 9 0
9 0,2,6 2 1,4,5 2,5

THÔNG TIN XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 7

 

XSMN thứ 7 - Xem ngay kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào 16h10', được quay thưởng bởi công ty xổ số kiến thiết tại trường quay 3 đài thuộc khu vực miền Nam. Xosovn.vip tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Mời bạn cùng tham khảo.

Xổ số miền Nam thứ 7 gồm những đài nào?

XSMN thứ 7 ngày hôm nay sẽ mở thưởng các đài sau, mời bạn cùng xem nhanh:

 

- Xổ số TP.HCM

- Xổ số Long An

- Xổ số Bình Phước

- Xổ số Hậu Giang

Xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ở đâu?

Xosovn.vip là website cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất, chính xác nhất. Chúng tôi không chỉ tường thuật trực tiếp kết quả hôm nay mà còn lưu lại những kết quả xổ số của các kỳ quay trước. Giúp anh em đưa ra những nhận định, soi cầu dự đoán trong các lần tiếp theo một cách chính xác nhất. Có 2 cách để xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay và những ngày trước:

 

Cách 1: Truy cập vào website: xosovn.vip → Nhấn chọn XSMN → Nhấn chọn thứ 7, bạn sẽ có được kết quả xổ số miền Nam của các ngày thứ 7 trong tuần, trong tháng.

 

Cách 2: Bạn có thể chọn XSMN thứ 7 tại đây!

 

Những thông tin về xổ số kiến thiết miền Nam thứ 7 hàng tuần bao gồm:

- Các cặp số, dãy số trúng thưởng từ giải 7 đến giải đặc biệt

- Bảng thống kê lô gan miền Nam thứ 7 hàng tuần

- Quay thử xổ số miền Nam vào thứ 7 mỗi tuần

- Thống kê các kết quả xổ số miền Nam mới nhất và nhanh nhất

 

>>> Để tham khảo các cặp số may mắn có thể về trong chiều nay, mời bạn cùng tham khảo: 

Soi cầu miền Nam hôm nay

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam mới nhất hiện nay

Tờ vé số truyền thống của các tỉnh thuộc khu vực miền Nam, được phát hành loại vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Các vé số bao gồm dãy số gồm 6 chữ số, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vè.

- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải, từ là từ giải đặc biệt đến giải 8, gồm 18 dãy số, nghĩa là sẽ có 18 lần quay thưởng hằng ngày. Mời bạn cùng xem thông tin chi tiết tại bảng sau:

 

Giải thưởng

Tiền thưởng (VNĐ)

Trùng

Số lượng giải thưởng

Giải ĐB

2.000.000.000

6 số

01

Giải Nhất

30.000.000

5 số

10

Giải Nhì

15.000.000

5 số

10

Giải Ba

10.000.000

5 số

20

Giải Tư

3.000.000

5 số

70

Giải Năm

1.000.000

4 số

100

Giải Sáu

400.000

4 số

300

Giải Bảy

200.000

3 số

1.000

Giải Tám

100.000

2 số

10.000

 

Chúc anh chị em may mắn trong ngày hôm nay với xổ số miền Nam thứ 7. Cùng vào bờ nào!


 

Kết quả xổ số hôm qua
Dự đoán các tỉnh hôm nay