Xổ số Hà Nội hôm nay - Kết quả xổ số thủ đô

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 15-8-2022 thứ 2

15BD - 8BD - 4BD - 6BD - 5BD - 14BD
ĐB 19117
Giải 1 51486
Giải 2 2700245812
Giải 3 222245209157517099933174366134
Giải 4 4783107449280171
Giải 5 024774319917782502075207
Giải 6 313533535
Giải 7 16679357
ĐầuĐuôi
02,7,7
12,3,6,7,7,7
24,5,8
31,3,4,5
43,7
57
67
71,4
83,6
91,3,3
ĐầuĐuôi
0
3,7,91
0,12
1,3,4,8,9,93
2,3,74
2,35
1,86
0,0,1,1,1,4,5,67
28
9

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 11-8-2022 thứ 5

1BH - 3BH - 9BH - 4BH - 15BH - 7BH
ĐB 44082
Giải 1 54663
Giải 2 9296499837
Giải 3 220544380855157920260524067821
Giải 4 2738772193248774
Giải 5 929455230851667865526797
Giải 6 222573344
Giải 7 18500197
ĐầuĐuôi
01,8
18
21,1,2,3,4,6
37,8
40,4
50,1,2,4,7
63,4
73,4,8
82
94,7,7
ĐầuĐuôi
4,50
0,2,2,51
2,5,82
2,6,73
2,4,5,6,7,94
5
26
3,5,9,97
0,1,3,78
9

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 8-8-2022 thứ 2

12BM - 7BM - 13BM - 8BM - 1BM - 10BM
ĐB 76821
Giải 1 26769
Giải 2 2593427097
Giải 3 438071820737835647469695671714
Giải 4 9638332727718852
Giải 5 580342061658842975921323
Giải 6 531716624
Giải 7 26151243
ĐầuĐuôi
03,6,7,7
12,4,5,6
21,3,4,6,7,9
31,4,5,8
43,6
52,6,8
69
71
8
92,7
ĐầuĐuôi
0
2,3,71
1,5,92
0,2,43
1,2,34
1,35
0,1,2,4,56
0,0,2,97
3,58
2,69
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 4-8-2022 thứ 5

3BR - 5BR - 8BR - 9BR - 14BR - 13BR
ĐB 27492
Giải 1 50569
Giải 2 0777083906
Giải 3 503650601982717456855563141612
Giải 4 2894455324426401
Giải 5 313960624573186897010743
Giải 6 972393289
Giải 7 37362924
ĐầuĐuôi
01,1,6
12,7,9
24,9
31,6,7,9
42,3
53
62,5,8,9
70,2,3
85,9
92,3,4
ĐầuĐuôi
70
0,0,31
1,4,6,7,92
4,5,7,93
2,94
6,85
0,36
1,37
68
1,2,3,6,89

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 1-8-2022 thứ 2

12BU - 9BU - 7BU - 14BU - 6BU - 8BU
ĐB 46555
Giải 1 11459
Giải 2 4433172670
Giải 3 097912197796540466226952869111
Giải 4 8040416623935238
Giải 5 508125971948050702913793
Giải 6 693962297
Giải 7 05623308
ĐầuĐuôi
05,7,8
11
22,8
31,3,8
40,0,8
55,9
62,2,6
70,7
81
91,1,3,3,3,7,7
ĐầuĐuôi
4,4,70
1,3,8,9,91
2,6,62
3,9,9,93
4
0,55
66
0,7,9,97
0,2,3,48
59

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 28-7-2022 thứ 5

9BZ - 11BZ - 4BZ - 14BZ - 5BZ - 6BZ
ĐB 56590
Giải 1 61023
Giải 2 9847209449
Giải 3 046509870187625841408667556960
Giải 4 7664113203377758
Giải 5 716690543476167055605790
Giải 6 413902034
Giải 7 10943215
ĐầuĐuôi
01,2
10,3,5
23,5
32,2,4,7
40,9
50,4,8
60,0,4,6
70,2,5,6
8
90,0,4
ĐầuĐuôi
1,4,5,6,6,7,9,90
01
0,3,3,72
1,23
3,5,6,94
1,2,75
6,76
37
58
49

XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 25-7-2022 thứ 2

2AD - 11AD - 14AD - 6AD - 9AD - 12AD
ĐB 69502
Giải 1 72642
Giải 2 0447423788
Giải 3 994649132413169612403770466460
Giải 4 1056684002933918
Giải 5 306156365228477698169033
Giải 6 755637737
Giải 7 18600253
ĐầuĐuôi
02,2,4
16,8,8
24,8
33,6,7,7
40,0,2
53,5,6
60,0,1,4,9
74,6
88
93
ĐầuĐuôi
4,4,6,60
61
0,0,42
3,5,93
0,2,6,74
55
1,3,5,76
3,37
1,1,2,88
69
Kết quả xổ số hôm qua